Oostakkerdorp: klaar voor de voor vernieuwing?

Afgelopen woensdag hebben Stad Gent en Farys hun voorontwerpplannen voor het vernieuwde Oostakkerdorp bekend gemaakt op een informatieavond in OCO. Er waren voor- en tegenstanders, maar wat duidelijk is: het dorpsplein gaat een nieuw leven tegemoet. Over hoe het er kan/zal uitzien en welke gevolgen dit heeft, verzamelen we hier alle informatie.

Resultaten ontwerpateliers

een oude foto van Oostakker Dorp

Het voorontwerp voor Oostakkerdorp en omgeving kwam niet zomaar tot stand. Bewoners, handelaars, lokale verenigingen en geïnteresseerden konden hun aandachtspunten meegeven tijdens twee ontwerpateliers in 2015.

Vanaf het voorjaar 2016 startte een klankbordgroep met een denkoefening over de toekoms van Oostakkerdorp. Deze groep was samengesteld uit een dertigtal geïnteresseerden die zich vrijwillig kandidaat stelden na de ontwerpateliers. Op basis van deze gesprekken groeide een voorstel van ontwerp voor Oostakkerdorp en omgeving. 

Ontwerp

Voorafgaand aan het ontwerp werden dus de knelpunten van de huidige aanleg in kaart gebracht. Zo zijn er o.a. onvoldoende voetpaden en oversteekplaatsen, zijn de kruispunten onoverzichtelijk en overheersen asfalt en beton in het straatbeeld.

Om van Oostakkerdorp en de aanpalende straten een aangename dorpskern te maken, zijn de inbreng van groen, ruimte en duidelijke, veilige en comfortabele routes voor fietsers, voetgangers, autoverkeer en openbaar vervoer absoluut noodzakelijk. Bekijk het volledige ontwerpplan (pdf).

Het ontwerp houdt dan ook rekening met:

  • Extra voetpaden en oversteekplaatsen
  • Overzichtelijke en duidelijk leesbare kruispunten
  • Inbreng van heel wat groene elementen (bomen, plantvakken, spel en vrije tijd)
  • Veilige en comfortabele routes voor alle weggebruikers

Bekijk hier de presentatie van de Informatieavond over de vernieuwing van Oostakkerdorp

En zo zou Oostakkerdorp er kunnen uitzien:

 oostakkerdorp ontwerp

oostakker dorp

Oostakker Dorp vernieuwd

Kiosk: het kloppend hart van Oostakker

De kiosk blijft ook in het nieuwe ontwerpplan het kloppende hart van Oostakker. De kiosk zal herbouwd worden waardoor ze opnieuw dienst kan doen als ontmoetingsplaats tijdens evenementen. Deze is nu in erbarmelijke staat, zowel langs buiten als binnen.

Mobiliteit

Betere doorstroming van het autoverkeer en het openbaar vervoer is nodig. Daarbij wordt het dorpsplein ook verkeersvrij. Parkeergelegenheid zal er op strategische plaatsen zijn, maar met het verdwijnen van 40 parkeerplaatsen zullen de straten rond het plein extra belast worden. Er komen ook blauwe zones (parkeren met parkeerschijf).

Rioleringswerken

FARYS legt een gescheiden rioleringsstelsel aan. Dit wil zeggen dat afvalwater en regenwater apart van elkaar worden afgevoerd. De bewoners moeten zelf instaan voor de afkoppeling. Voor de investering die de bewoners hiervoor moeten doen, kunnen ze subsidies voor afkoppeling aanvragen.

Gevolgen van de werken

Dergelijk grote werken brengen altijd gevolgen met zich mee: verkeersoverlast, geur- en lawaaihinder. Waar meestal minder bij stilgestaan wordt, is de mogelijke schade aan de omliggende woningen. We raden dan ook aan om voor de werken een degelijke plaatsbeschrijving te laten opmaken door een expert-landmeter. Iets om door de bewoners samen te organiseren? 

Verdere stappen

  • Direct evaluatie van de opmerkingen en finaliseren voorontwerp, technisch verfijnen van het ontwerp
  • Midden 2017: bouwaanvraagdossier opmaken en indienen
  • 2017: aanpassingen nutsleidingen met voorafgaande communicatie door de nutsmaatschappijen
  • Tweede helft 2018: start heraanleg plein met voorafgaand infomoment over de start van de werken

 

 

Jeugdboekenmaand BE

 
 
x

Fan van Oostakker?

Bljif op de hoogte van het laatste nieuws in Oostakker via onze nieuwsbrief.

We sturen geen spam.