Oostakker krijgt 3 nieuwe speelterreinen tegen 2016

De jongste bewoners van Oostakker wachten al enige tijd op meer speelruimte in de Oostakkerse wijken. Na een vraag van Sandra Van Renterghem (N-VA) bevestigde schepen van Openbaar Groen Tom Balthazar (SP.A) dat er nieuwe speelterreinen voor Oostakker komen in 2016.

 De aankondiging dateert al van februari 2014 maar toen was er nog geen concrete timing voor de realisatie. Er was wel al een budget voorzien van 60 000 euro dat uitgetrokken wordt door Stad Gent. Door een schriftelijke vraag van Astrid De Bruycker  (SP.A) kwam er meer duidelijkheid:

Vraag met betrekking tot speelruimte in Oostakker

Bewoners van Oostakker signaleren verschillende vragen en bezorgdheden over speelruimte in hun gemeente.

  • In het parkje dat de Broedersweg en de Edmond Helderweirdtstraat met elkaar verbindt bevonden zich volgens de bewoners vroeger speeltuigen. Deze zouden op een bepaald moment verwijderd zijn. Waarom werden de speeltuigen verwijderd? Kunnen er opnieuw speelelementen aangebracht worden, zodat het park een aantrekkelijke ontmoetingsplek kan worden voor kinderen en gezinnen uit de buurt?
  • Komen er in de nabije toekomst nieuwe ontwikkelingen van speelruimte in Oostakker?

Antwoord van schepen Tom Balthazar 

De speeltoestellen in de Broedersweg in Oostakker werden verwijderd na herhaaldelijke klachten van de omwonenden. De speelplek werd regelmatig bezocht door hangjongeren en dit zorgde voor overlast in de buurt.

Binnen de meerjarenplanning van de Groendienst is er voor de aanpak van speelterreinen in Oostakker  een bedrag vastgelegd van 60.000 euro voor realisatie in 2016. Schansakker hoort daarbij maar ook voor de locaties in de Edmond Ronsestraat en de Godelieve Joliestraat zal er nagegaan worden wat er kan gedaan worden om de openbare groenzones attractiever en/of avontuurlijker te maken. Dat kan met klassieke speeltoestellen maar ook op een natuurlijke manier door nivellering van het terrein en het aanwenden van natuurlijke materialen zoals bijvoorbeeld. boomstammen, bruggetjes enz.

Overleg met de buurt

Door de vroegere overlast op de speelpleinen komt er in 2015 overleg met de betrokken wijken. De Groendienst wil zeker een nieuwe plaats zoeken voor het plaatsen van speeltoestellen binnen de wijk Schansakker, maar om niet opnieuw geconfronteerd te worden met klachten uit de buurt is het noodzakelijk dat dit in overleg gebeurt met de omwonenden. Daarbij zal ook rekening moeten gehouden worden met de nieuwe bewoners van de in aanbouw zijnde verkaveling in de Koutergoedstraat. Dit maakt het momenteel iets moeilijker om al een geschikte locatie te bepalen.

Wie ideeën heeft kan ze hieronder in de comments voegen of ons doorsturen. We verzamelen alles en bezorgen het aan de bevoegde dienst.

 

Bronnen: Astrid De Bruycker en Sandra Van Renterghem

 

Jeugdboekenmaand BE

 
 
x

Fan van Oostakker?

Bljif op de hoogte van het laatste nieuws in Oostakker via onze nieuwsbrief.

We sturen geen spam.