Inwoners Oostakker tegen milieuvergunning afbraakbedrijf in woonwijk

Inwoners van Oostakker pikken het niet dat een afbraakbedrijf midden in een woonwijk een milieuvergunning zou krijgen om zijn activiteiten te starten. Er is reëel gevaar voor omwonenden door stof, verhoogde verkeersdruk en opslag van grote hoeveelheden brandbare materialen. Op de facebook-groep van Oostakker wordt dan ook tot actie opgeroepen.

De garageverkoop van afgelopen weekend heeft Oostakkerse inwoners duidelijk dichter bij elkaar gebracht. Zo ging het nieuws rond dat er in de Groenstraat 266a op de terreinen waar vroeger Depannage Lybaert was, het bedrijf Afrebo BVBA zich zou vestigen en er bouw- en sloopafval zou opslaan en sorteren. De aanvraag tot milieuvergunning hangt er al eventjes, maar heeft tot gisteren weinig ophef veroorzaakt. Ook zou nu een deel van de milieuvergunning niet meer aanwezig zijn door de regen van afgelopen weken.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

De woonwijken rond de Groenstraat

Wie de Groenstraat kent, weet dat dit een woonwijk is waarrond veel nieuwe verkavelingen de afgelopen jaren gebouwd zijn en waar jonge gezinnen met kinderen en anderen zich dan ook gevestigd hebben in rustige straten waar je nog kan buitenspelen in wat frisse lucht.

Het verkeer in de Groenstraat is al druk te noemen: met de scholengroep Edugo een paar honderd meter verder is het een toegangsweg voor vele fietsende kinderen en ouders.

groenstraat 266a oostakker

Duidelijk risico voor de buurt

De komst van een afvalverwerkingsbedrijf zou heel wat risico voor de buurt inhouden. In eerste instantie brengt een dergelijk bedrijf heel wat directe hinder mee zoals stof- en lawaaihinder én een verhoging van de verkeersdruk. De oprit van Groenstraat 266a is de enige toegangsweg voor hun vrachtwagens. De verkeersveiligheid komt hierbij ook in het gedrang.

Met de aansluiting van Volvo op de R4 vorig jaar, is ook de afrit van de R4 in de Groenstraat afgesloten om deze straat te ontlasten van zwaar vrachtvervoer omwille van de gekende redenen. Deze zone van de Groenstraat is trouwens enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer van minder dan 3,5 ton. De vrachtwagens van Afredo BVBA toelaten, zou dus een stap achteruit zijn, want die zouden bovendien langs het krappe kruispunt N70/Groenstraat moeten passeren, of langs de andere kant vlak aan de scholen.

Daarnaast wordt in de milieuvergunningsaanvraag de toelating gevraagd om tot 500 ton gevaarlijke stoffen te stockeren (in dit geval diesel). Stel je voor: 50 tankwagens met brandbaar materiaal in een woonwijk. Zou hoofd van de brandweer van Gent, Burgemeester Daniël Termont, dat risico willen nemen?

Gemeentelijke Ruimtelijke Ordeningsplannen en Bijzonder Plan van Aanleg Krijte

Volgens de Gemeentelijke Ruimtelijke Ordeningsplannen (GRUP) en Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) Krijte is de zone bestemd voor dienstverlenende en productiebedrijven. Het is aan de overheid om te bepalen in welke categorie het bedrijf valt

Maar door de intensieve lawaaihinder, het niet te vermijden stof en het intensieve vrachtverkeer is deze activiteit terug te brengen onder de norm industriële activiteit

Alternatief voor zowel Afrebo als de terreinen

De omwonenden zijn niet tegen de komst van een bedrijf op de site, laat dat duidelijk zijn. Ze willen er wel een bedrijf dat meerwaarde betekent voor de omgeving en de locale economie steunt én past binnen een woonwijk.

Tegelijk vragen ze zich af waarom Afrebo zich niet in de haven van Gent kan vestigen. Er is daar nog voldoende plaats en deze industriële activiteiten hebben daar hun mogelijkheden, zowel naar milieu als mobiliteit. Of willen ze door zich te vestigen binnen deze woonkern de taks voor vrachtwagens te vermijden?

Actie van buurtbewoners

Een aantal buurtbewoners komt nu op tegen de milieuvergunningsaanvraag en vraagt omwonenden zo veel mogelijk hun grieven kenbaar te maken.

Afrebo BVBA heeft geen overlegmoment aangekondigd met de buurt om het plan te schetsen, wat niet in goede aarde valt bij de omwonenden.

Er is nu een modelbrief (download - doc 37kb) beschikbaar die de klachten duidelijk omschrijft en die toegezonden kan worden aan het College van Burgemeester en Schepenen tot en met 9 juni 2016. Ook lokale politici die Oostakker leefbaar willen houden springen mee in de bres.

Heb je zelf nog informatie? Laat het zeker weten aan de redactie van Oostakker.be

 

Jeugdboekenmaand BE

 
 
x

Fan van Oostakker?

Bljif op de hoogte van het laatste nieuws in Oostakker via onze nieuwsbrief.

We sturen geen spam.