Interview met lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt - N-VA

Deze week publiceren we een reeks interviews met de lijsttrekkers van de partijen die in Gent en Oostakker opkomen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018. 

De tweede die we aan het woord laten is Anneleen Van Bossuyt, lijsttrekker voor N-VA, die ook een gooi doet om burgemeester van Gent te worden.

 

Anneleen Van Bossuyt voor Burgemeester van GentWie bent u en wie is uw partij?

Anneleen Van Bossuyt, N-VA. Ik en mijn partij staan voor een solidaire gemeenschap, voor inzetten op welvaart, en voor kansen krijgen en ook grijpen.

Hoe bent uzelf en uw partijgenoten gebonden aan Oostakker?

Zelf heb ik altijd in Sint-Amandsberg gewoond, op de grens met Oostakker. Mijn favoriete looproute ging dwars door het bos van Slotendries. Ik zat ook bij de scouts van Sint-Lucia aan de Oude Bareel. En mijn bomma is een geboren en getogen Oostakkerse.  

We hebben twee kandidaten op de lijst uit Oostakker: gemeenteraadslid Sandra Van Renterghem (op plaats 3) en ook Geert Pots (op plaats 13).

Sandra heeft haar jeugd doorgebracht in Drongen en woont sinds begin 2002 in Oostakker. Ze was de voorbije zes jaar gemeenteraadslid en heeft de belangen van Oostakker met vuur verdedigd. Ze pleitte o.a. voor veilige en goed onderhouden voet- en fietspaden (o.a. aan Wittewalle), voor aangename parkjes, voor het aanpakken van sluikstort (o.a. aan de Visput), voor degelijk groenonderhoud (o.a. snoeien van straatbomen), voor helder drinkwater (zie de problemen met Farys), voor een evenwichtige heraanleg van Oostakkerdorp, en zeker ook voor een veilig Oostakker met een politie die toegankelijk is voor de burgers. Sandra heeft een breed netwerk in Oostakker. Ze is actief als penningmeester bij volleybalclub Caruur en als bestuurslid bij vzw Oostakkerse Middenstand.

Geert groeide op Gentbrugge, woonde al een tijd in Oostakker en is er sinds één jaar terug. Hij is vrijwilliger bij een bekende lokale Gentse radiozender. Hij wil Oostakker mee een stem geven in de Gentse gemeenteraad. Luisteren naar de visie en noden van de lokale bewoners zijn daarbij belangrijk. Hij wil ook meer ondersteuning voor het lokale cultuurleven en voor de lokale culturele verenigingen.

Wat is uw politieke ervaring?

 • sinds 2010 werkzaam als juriste op de studiedienst van de N-VA, met als specialisatie Europees beleid
 • sinds 2015 Europees parlementslid, actief in de commissies ‘Interne Markt en Consumentenbescherming’ en ‘Industrie, Onderzoek en Energie’. 

Wat is de essentie van uw programma?

Onze slogan vat ons programma mooi samen: ‘Veilig thuis in een welvarend Gent’. Oostakker en Gent hebben na 30 jaar socialistisch beleid nood aan verandering. Met N-VA willen we zorgen voor een frisse wind.

Wat is uw ambitie voor Gent en hoe gaat u dit verwezenlijken?

Met N-VA hebben we 5 speerpunten:

 1. Veiligheid: we willen een kordate aanpak van criminaliteit en overlast. We zetten twee nieuwe middelen in: een cameraschild en buurtinformatienetwerken (BIN’s). Camera’s schrikken af en helpen misdaden oplossen. BIN’s brengen bewoners en politie samen voor een veilige buurt. De wijkagent willen we versterken en meer op straat inzetten. 
 2. Mobiliteit: we willen een verkeersveilige, leefbare en bereikbare stad, ook in de deelgemeenten. Knips zijn voor ons niet de oplossing. Via moderne technologie kan je even goed doorgaand verkeer weren. De parkeertarieven moeten omlaag en de uitbreiding van het betalend parkeren herbekijken we samen met de buurtbewoners. We investeren sterk in de alternatieven voor de private wagen: hoogwaardig openbaar vervoer, deelfietsen, deelauto’s, collectieve taxi’s, enz.
 3. Een thuis voor iedereen: we willen heel sterk inzetten op het Nederlands. Onze taal verbindt mensen en geeft toegang tot een diploma en een job. We investeren in goede voorzieningen voor ouderen en voor personen met een beperking. We kiezen ook voor meer groene ruimte waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, in het centrum én in de deelgemeenten.
 4. Inzetten op jobs en wonen: mensen in moeilijkheden willen we zoveel mogelijk activeren richting een opleiding en/of een job. Dat is voor ons dé weg uit armoede. Mensen moeten in onze stad ook aan een betaalbare woning kunnen geraken: sneller en goedkoper bouwen kan wanneer stadsbestuur en bouwsector goed samenwerken. In de sociale huisvesting investeren we in renovatie en voor mensen op een wachtlijst voeren we een stedelijke sociale huurpremie in. 
 5. Meer plaats voor ondernemen: we willen handelaars en ondernemers beter ondersteunen. Dat kan door meer in te zetten op een bereikbare stad, door meer in overleg te gaan, door mee begeleiding te voorzien bij uitdagingen als digitalisering, e-commerce en deeleconomie. Daarbij willen we zeker ook op maat van de deelgemeenten werken. 

Meer info vinden jullie op https://gent.n-va.be

Wat is uw specifieke ambitie voor Oostakker en hoe gaat u dit verwezenlijken?

 • We willen een masterplan om de mobiliteit in Oostakker te verbeteren. Kernwoorden zijn: verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. We willen daarbij uitgebreid in overleg gaan met de bewoners: luisteren naar bezorgdheden, pijnpunten en voorstellen. Er moet zeker aandacht zijn voor het verhogen van de verkeerveiligheid aan scholen en het voorzien van voldoende parkeerplaatsen. 
 • We willen investeren in de (her)aanleg en het onderhoud van het openbaar domein: straten, voet- en fietspaden, parken en groenzones. Voor Oostakkerdorp willen we een evenwichtig heraanlegplan waar ook de handelaars zich in kunnen vinden.
 • We willen de beperkte openingsuren van het lokale politiekantoor uitbreiden. We willen ook een buurtinformatienetwerk voor Oostakker: bewoners en politie kunnen zo de lokale veiligheid verbeteren. We willen ook dat de wijkagenten meer op straat zijn en makkelijk aanspreekbaar voor de bewoners. 
 • We willen ook meer ondersteuning voor de lokale handel en economie. Nu ligt de focus te sterk op het stadscentrum.  
 • Om de voorgaande plannen te realiseren verhogen we de budgetten voor Oostakker (en ook voor de andere deelgemeenten).

Heeft u nog een specifieke boodschap aan de inwoners van Oostakker?

Belangrijk voor ons is om bij nieuwe plannen rond de tafel te gaan zitten met de bewoners. Dat is wat we de inwoners garanderen: inspraak in het beleid voor Oostakker. 

 

 

Jeugdboekenmaand BE

 
 
x

Fan van Oostakker?

Bljif op de hoogte van het laatste nieuws in Oostakker via onze nieuwsbrief.

We sturen geen spam.