Edugo Arena opening vermoedelijk eind september 2014

De Edugo Arena in de Sint-Jozefstraat is momenteel in afwerkingsfase. Deze gloednieuwe topsporthal opent zijn deuren op 13 september een nog nader te bepalen datum wegens vertragingen. De sporthal zal gebruikt worden door de diverse omliggende scholen en door de volleybalploegen van VDK Gent.

EDUGO scholengroep en Stad Gent sloegen de handen in elkaar voor de bouw van een nieuwe sporthal. Na 5 jaar voorbereiden werd in 2012 de eerste spadesteek gegeven voor de bouw. Nu, 2 jaar later, is het project zo goed als af en kan er stilaan gedroomd worden van sportieve (top)prestaties. Zo kunnen de 2300 leerlingen van EDUGO overdag sporten en krijgen ook de VDK-volleybalploegen na de schooluren een eigen plaats. Een datum voor opening is nog niet gekend door vertraging bij de bouwwerken.

Waarom de Edugo Arena?

De sportinfrastructuur van de Edugo campussen was dringend aan vervanging toe. De versnippering van de sportfaciliteiten zorgde voor meervoudige investeringen, dus een centrale sporthal was ideaal. Openstellen naar externen was ook amper mogelijk. Tegelijkertijd waren VDK Gent was met het Gentse stadsbestuur op zoek naar een vaste stek voor de groeiende volleybalploegen. De twee partijen kwamen tot een akkoord om, met de steun van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (Agion), de Edugo Arena te bouwen.

De topsporthal

De sporthal is voorzien van alle nodige infrastructuur om zelfs grote wedstrijden en manifestaties te laten plaatsvinden. Op de gelijkvloerse verdieping liggen de foyer met ontvangstbalie, een vergaderzaal, een kleedblok met een tiental kleedkamers en sanitair, een viertal scheidsrechterslokalen, een EHBO-ruimte en bergingen. Later kan nog een fitnessruimte worden voorzien.

Op de eerste verdieping bevinden zich de cafetaria, een VIP-ruimte en een aantal administratieve en technische lokalen. Hier zijn ook de  twee tribunes te bereiken met een capaciteit van meer dan 1200 supporters. De technische installaties van de sporthal worden op dubbel gebruik, van scholen en volleybalploegen, afgestemd. Onder andere het verbruik van de installaties moeten duidelijk kunnen gescheiden worden. Gezien het niveau van de volleybalploegen moeten ook de technische installaties voldoen aan de internationale normen.

Glazen straatje

edugo arenaDe sporthal is niet het enige element van de Edugo Arena in het ontwerp van ARKS Architecten. De Rosasstraat wordt vervangen door een "glazen straatje" dat als verbindingsweg dient voor de verschillende campussen De Brug, De Toren en Glorieux. Niet te verwarren met de Gentse naamgenoot uiteraard.

Straten, voet- en fietspaden worden vervangen door een erfinrichting, wat een oplossing biedt voor de acute mobiliteitsproblematiek van de schoolomgeving. Volgens dit principe krijgen zwakke weggebruikers voorrang, en heeft het autoverkeer een ondergeschikte positie.

Het centrale gedeelte zal uitlopen uit over de rijweg tot aan de campusgrenzen en zorgt voor een visuele verbinding. De barrières tussen de deelcampussen worden geschrapt, waardoor je voelt dat je een campus betreedt. Het verkeer wordt automatisch afgeremd en het sluipverkeer ontmoedigd. De resterende parking ten noorden wordt verbeterd en uitgebreid met bijkomende parkeermogelijkheden verdeeld over de site. 

Zwembad Rosas

Zoals eerder geschreven op deze site, sluit Zwembad Rosas de deuren. Voor de financiering van het zwembad werd geen oplossing gevonden ondanks de vele initiatieven.

Ecologische voetafdruk

Dit project werd gerealiseerd met een minimale ecologische voetafdruk, zowel qua flexibiliteit in het ruimtegebruik, als qua verbruik van grondstoffen en energie. Bouwmaterialen werden afgewogen op basis van de duurzaamheid en kost, waarbij zowel productie, onderhoud, als afbraak en recyclage in beschouwing werden genomen. Er wordt ook maximaal gebruik gemaakt van regenwaterrecuperatie. Stadswatergebruik wordt beperkt door allerlei waterbesparende maatregelen. 

 

 

 

Jeugdboekenmaand BE

 
 
x

Fan van Oostakker?

Bljif op de hoogte van het laatste nieuws in Oostakker via onze nieuwsbrief.

We sturen geen spam.